Last updated 12th April 2019 10:23 CEST
by Chantal Regtop
Wijkflits
Heeft u een activiteit/evenement voor de wijk, dan kunt u hierover contact opnemen met onze webmaster Chantal Regtop. Zij zal er dan voor zorgen dat uw activiteit/evenement op onze site geplaatst wordt.
Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar webmaster@speeltuinvarvik.nl

BINGO